Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Weby a aplikace, které vám pomůžou zařídit cestovní pas, výpisy z rejstříků nebo vyzvednout léky

Ilustrační obrázek

Stát nabízí širokou škálu aplikací a webových portálů, které usnadňují občanům se založenou elektronickou identitou, interakci s úřady a přístup k informacím. Opakování je matka moudrosti, proto některé weby a aplikace opět představíme. 

Vyšlo v čísle 6/2024

Do mobilních aplikací i webových portálů státu se lze přihlásit několika způsoby. Státními prostředky, jako jsou Mobilní klíč eGovermentu, eObčanka, NIA ID nebo IIG (International ID Gateway), pomocí bankovní identity nebo třeba přes MojeID. V některých případech postačí i přihlášení skrz datovou schránku. Se založením Identity občana v případě potřeby pomůže webová stránka identitaobcana.cz

 

eDoklady

Mobilní aplikace eDoklady Digitální informační agentury umožňuje občanům prokazovat se digitální podobou občanského průkazu a státní orgány díky ní zase mohou doklad ověřit skrze ověřovací body. Aplikace tak funguje jako alternativa k plastovému občanskému průkazu, který je ale samozřejmě stále platný.

Od 1. ledna 2024 mají povinnost elektronické doklady přijímat Ústřední správní úřady a od dubna eDoklady ověřuje i Policie ČR. Od 1. července budou mít ze zákona povinnost také další státní orgány, kraje a obce s rozšířenou působností. Některé kraje i města však již elektronické doklady přijímají s několika měsíčním předstihem. Od roku 2025 se pak přidají i ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby. Harmonogram naleznete na stránkách dia.gov.cz.

Aplikace umožňuje zobrazit všechny relevantní údaje občanského průkazu, včetně jména, příjmení, data narození, pohlaví a adresy a výhodou je, že je lze jednoduše kopírovat například při vyplňování elektronických formulářů nebo při rezervaci letenek. Více informací naleznete na edoklady.gov.cz.

 

Portál občana

Portál občana je webový portál, ke kterému Digitální a informační agentura vytvořila i mobilní aplikaci se stejným názvem (dříve aplikace Gov.cz). V obou verzích jsou dostupné občanům služby, které slouží k elektronické komunikaci s českou státní správou.

Portál umožňuje občanům vyřizovat si různé agendy online z pohodlí domova, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Jeho prostřednictvím lze například vytisknout výpisy z obchodního a trestního rejstříku či katastru nemovitostí nebo získat přehled bodového hodnocení a vozidel. Elektronicky je možné podávat také různé žádosti, například o vydání volebního či řidičského průkazu, cestovního pasu, živnostenského oprávnění, nebo o sociální dávky a sledovat jejich stav a průběh vyřizování. Online platební kartou mohou občané také uhradit poplatky za úkony státní správy a plusem je i propojení Portálu občana s datovkou. Zajímavostí je služba s názvem ePetice. Jde o jedinou státem uznávanou formu elektronické petice a občané se tak mohou podepsat pod již existující petici nebo založit vlastní.

Výhodou je, že některé online služby jsou oproti osobnímu vyřizování na úřadě bezplatné anebo třeba to, že pokud si nastavíte notifikaci upozorní vás aplikace na konec platnosti vašich dokladů.

Přes Portál občana se lze dostat i do portálů krajů, měst, obcí a pojišťoven, které jsou na něj napojeny. Letos se do Portálu občana přidá i systém DROZD, který lidem umožní lepší přípravu na krizové situace v zahraničí. Více informací naleznete na portalobcana.gov.cz.

 

Datové schránky

Datová schránka je zabezpečená elektronická schránka, kterou zřizuje Digitální a informační agentura pro komunikaci s orgány veřejné moci. Naleznete ji na stránkách mojedatovaschranka.cz a také je součástí webu i aplikace Portálu občana. Umožňuje občanům, firmám a dalším subjektům doručovat elektronické dokumenty úřadům, jako jsou například daňová přiznání, žádosti o sociální dávky, podněty, smlouvy a logicky od nich dokumenty také přijímat, například výzvy, rozhodnutí, platební výměry a další.

Datovou schránku musí mít od 1. ledna 2023 povinně všechny právnické osoby a od 1. července 2023 i všechny podnikající fyzické osoby. Pro ostatní nepodnikající občany je datová schránka dobrovolná a založit zdarma ji je možné online přes Portál občana, na pobočce České pošty nebo na úřadě, který ji zřizuje. Seznam těchto úřadů naleznete na stránkách dia.gov.cz. Pomoci může také web chcidatovku.gov.cz a více informací naleznete i na webu mojedatovaschranka.gov.cz.

Zajímavostí je, že existuje i aplikace „Datovka“, která umožňuje přístup k datovým schránkám i v mobilním telefonu, ale ta není oficiálně podporována provozovatelem Datové schránky.

 

Moje daně

Moje daně je webový portál, který provozuje Finanční správa České republiky, a který občanům umožňuje online komunikovat s finančním úřadem.

Prostřednictvím webu mojedane.cz lze elektronicky podat daňová přiznání z daně z příjmů fyzických osob, daně z nemovitostí a daně z přidané hodnoty. Občané mohou na webu zobrazit přehledy o daňových povinnostech, daňových výměrech a přeplatcích. Dále podávat žádosti o vrácení přeplatku na dani nebo o prominutí daně a online platit daně a poplatky platební kartou. Více informací naleznete na webu financnisprava.cz.

 

eRecept

Snad už každému někdy přišel SMS zprávou recept od lékaře. Mobilní aplikaci eRecept, kterou vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví, je možné si ale přímo stáhnout do mobilu. Verze eRecept PRO je pak určená přímo lékařům. Přihlásit se je možné i přes webovou stránku Státního úřadu pro kontrolu léčiv pacient.erecept.sukl.cz.

Aplikace eRecept lidem umožňuje zobrazovat a spravovat elektronické recepty a vyhledávat lékárny, které daný lék na recept nabízí. Občané si mohou prohlédnout historii všech doposud vystavených receptů, včetně informací o datu vystavení, názvu léku, dávkování a jména lékaře. Aplikace zobrazí, zda je daný recept stále platný a do kdy je ho možné vyzvednout. Ke každému léku jsou navíc uvedeny informace o jeho účinné látce, indikaci a kontraindikacích. Benefitem je, že rodiče mají možnost přidat do aplikace i své nezletilé děti a mít tak přístup i k jejich eReceptům.

Více informací naleznete na portal.gov.cz a na epreskripce.cz.

 

EZKarta

EZKarta je nová mobilní aplikace od Ministerstva zdravotnictví České republiky, která nahradila původní aplikaci s názvem Tečka z doby covidové.

V současnosti aplikace nabízí první službu, a to očkovací průkaz občana. Zobrazuje ale pouze očkování proti COVID-19 a ostatní očkování, jejichž aplikace proběhla po 1. lednu 2023. Přibyli i notifikační funkce, díky nimž občané získají adresné i obecné informace, jako například informace o nároku na screeningové vyšetření zdarma jednotlivce nebo o jiných hrozících zdravotních či hygienických rizik, o kterých je vhodné občany neprodleně a cíleně informovat.

Cílem resortu je v aplikaci postupně nabízet občanům i další služby a informace, které se týkají péče o zdraví každého občana. V budoucnosti by tak podle Národního zdravotnického informačního portálu mohlo jít například o možnost výpisů z Národního zdravotnického informačního systému, o možnost komunikace lékaře s pacientem či o sdílení zdravotní dokumentace. Více informací se dozvíte na nzip.cz.

 

Portál úřad práce

Web uradprace.cz je navržen tak, aby poskytoval občanům a zaměstnavatelům snadný přístup k informacím a službám týkajícím se pracovního trhu, zaměstnanosti a sociální podpory.

Úřad práce skrze něj poskytuje aktuální seznam volných pracovních míst po celé České republice, který mohou uchazeči o zaměstnání využít při hledání práce. Registrovaným uchazečům o zaměstnání umožňuje podávat žádosti o podporu v nezaměstnanosti a sledovat stav svých žádostí. Občané se na webu dočtou o možnostech rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích programů, které pomáhají zvýšit zaměstnatelnost i o informacích o různých sociálních dávkách a podpoře, jako jsou dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a další. Také zaměstnavatelům nabízí informace a služby týkající se zaměstnávání pracovníků, včetně podpory při náboru a informací o různých státních programech a dotacích. Více informací naleznete na mpsv.cz a na webu uradprace.cz.

 

Klientská zóna Jenda

Portál Jenda, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, slouží jako centrální místo pro správu a přístup k sociálním dávkám, podporám a dalším službám, které poskytuje ministerstvo.

Uživatelé mohou jeho prostřednictvím získat podrobné informace o jednotlivých sociálních dávkách, podmínkách jejich získání, nárocích a povinnostech příjemců a podávat online žádosti například o příspěvek na bydlení, o přídavek na dítě nebo třeba o rodičovský příspěvek. Mohou také sledovat stav podaných žádostí a využít služeb online poradenství. Více informací naleznete na mpsv.cz nebo na jenda.mpsv.cz.

 

ePortál České správy sociálního zabezpečení

Webový ePortál České správy sociálního zabezpečení nabízí širokou škálu online služeb, které občanům usnadňují komunikaci a přístup k informacím a službám v oblasti sociálního zabezpečení.

Na stránkách eportal.cssz.cz je možné dohledat informace o stavech důchodového či nemocenského pojištění, státní sociální podpoře a dalších oblastech sociálního zabezpečení, jako například přehled o příjmech a výdajích podnikajících osob. Lze skrze něj také využít kalkulaček pro výpočet důchodu a dalších dávek nebo elektronicky podat žádost o různé dávky a výplaty, jako je například důchod, nemocenská, mateřská či rodičovský příspěvek nebo zažádat o živnostenské oprávnění. Více informací naleznete na eportal.czzs.cz.

 

Aplikace Mobilní klíč eGovermentu

Jde o identifikační prostředek v podobě mobilní aplikace. Mobilní klíč eGovernmentu představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Po jeho instalaci a aktivaci Vám bude umožněno přihlašování ke službám využívajícím elektronickou identifikaci prostřednictvím Národního bodu. Více informací naleznete na identitaobčana.cz.

 

Pozor: mezi eObčankou a eDoklady je podstatný rozdíl

Obě mobilní aplikace aplikace slouží k prokazování totožnosti českých občanů. Fungují ale na odlišných principech a nabízí různé funkce. Více informací naleznete na identitaobcana.czedoklady.cz

Aplikace eObčanka slouží jako náhrada plastového občanského průkazu a umožňuje prokazovat svou identitou především online za pomocí speciální čtečky karet, která se připojí k počítači nebo mobilnímu telefonu. Občanka s čipem se do čtečky fyzicky vloží a aplikace pak potvrdí totožnost. Nabízí i další funkce, jako je podepisování elektronických dokumentů a ověření pravosti dokumentů či prokazování totožnosti při využívání aplikací a portálů státu.  

Aplikace eDoklady je digitální verzí občanského průkazu, který primárně slouží k prokázání totožnosti při fyzické kontrole, a který by od roku 2025 měli akceptovat prakticky všichni v republice.

 

Všechny mobilní aplikace si můžete zdarma stáhnout z oficiálních obchodů s aplikacemi Google PlayApp Store.

Datum vložení: 6. 6. 2024 11:24
Autor: Vladimíra Kosocí

Časopis Veřejná správa

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru