Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Registr zastupování, takzvaná ReZa, usnadní jednání s úřady

Ilustrační obrázek

Doposud bylo při zastupování v úředních jednáních potřeba vždy fyzicky, papírově předložit plnou moc a v některých případech i úředně ověřenou, která doloží právo jednat za někoho jiného. To se nyní podle plánu nasazení od července změní.

Vyšlo v čísle 6/2024
 
Doteď bylo nutné na agendy, jako například u přepisu auta, předkládat za prodávajícího plnou moc v papírové podobě, fyzicky. ReZa přinese centrální evidenci digitalizovaných plných mocí, ve které budou vzorové formuláře nejen pro přepis aut, také pro různé další účely. Budete moci vyřídit digitální záležitosti za své blízké nebo třeba externí firma vyřídí věci za vás a tím ušetříte spoustu času. Samozřejmě platí, že bude možné i nadále využívat plnou moc ve fyzické podobě.

Nutno podotknout, že kvůli velkému množství veškerých zastupování, které se používá ve veřejné správě, půjde o některá právní zastupování. Podle Petra Tillera z Digitální a informační agentury šlo skutečně o velké množství zastupování, které se zprvu zdálo neřešitelné, ale pak přišly požadavky z Ministerstva dopravy, které je donutily k tomu, aby se nad registrem zastupování vážně začali zamýšlet. Vytvořili zákonné opatření, které vyšlo ve Sbírce zákonů, a začali navrhovat architekturu.

 

Způsoby oprávnění k zastupování

Půjde o vztah dvou osob z ROB/ROS, který popisuje právo zastupujícího jednat jménem zastupovaného. Implicitní zastupování bude možné získat z informačního systému veřejné správy nebo jde o rozhodnutí úřadů, soudů aj. Zastupovaný nemůže oprávnění jednostranně odvolat. Když ho chcete změnit, musíte na úřad nebo na soud a dosáhnout změny rozhodnutí či rozsudku.

Explicitní zastupování je oproti tomu projevem vůle a jde o nejznámější způsob, typicky „Plná moc“. Tu může zastupovaný jednostranně zrušit. Právní zastupování bude referenční údaj jako součást registru práv a povinností. „To znamená úřad, který si oprávnění přečte, nemusí ho nijak ověřovat a ani zastupující nemusí opětovně nic prokazovat. Ovšem neplatí, že ho úřad vždy musí přijmout. Úřad ho totiž dostává jako podklad a sám na základě svých procesů rozhoduje, zda oprávnění připustí, nebo ne,“ vysvětluje Petr Tiller.

 

Co když dojde ke konfliktu papírové a digitální plné moci?

Pokud zákazník přinese dvě papírová zplnomocnění, která si navzájem odporují. „Všichni na to mají postupy už nyní a budou se řešit stejně,“ reaguje Petr Tiller. Podstatné je, že digitální plná moc nemůže být odvozena z papírové, jde o samostatné zplnomocnění, které si digitálně sestavíte a nemusíte mít její papírový otisk ani ho nosit, protože všechny úřady k němu budou mít přístup.

 

Šablony aneb předpřipravené formuláře plných mocí pro různé účely

Z hlediska množství není možné popsat všechny varianty oprávnění k zastupování do zákona. Proto DIA zvolila pojem „vzor“, kterým definuje šablonu „Vzor plné moci“. „Můžete si ji představit jako šablonu, obsahující i procesní pravidla, která upravují, jak ji sestavit, kdo ji může sestavit, komu plnou moc můžete dát a pro příjemce je uvedeno k čemu slouží,“ nastiňuje Petr Tiller podobu. Podstatné bude právě to, k čemu slouží. Registr eviduje právní zastupování vůči službám veřejné správy s tím, že neobsahuje soukromoprávní zastupování. Seznam právních zastupování najdete v katalogu služeb, kde jsou uvedené úkony, ve kterých lze oprávnění použít, a úřad je přijme.

Všechny údaje v šabloně mají vlastnost omezující

→ Plná moc je sestavená, platnost neuvedu, to znamená bude navždy. Nebo naopak uvedu platnost do určité doby.

→ Plná moc k prodeji auta, neuvedu kterého, pak bude platit na všechna vozidla, která vlastním.

Vše, co je popsáno datově a v dokumentaci, musí být do roka od zveřejnění šablony funkční. To znamená, jestliže zveřejní šablonu oprávnění zastupování, ať už implicitní, nebo explicitní, tak do roka musí fungovat.

 

Od července začne postupné plnění daty z ROB/ROS

Od začátku července budou v AIS ReZa publikovány šablony pro implicitní oprávnění k zastupování:

Pro fyzické osoby

→ Rodič – dítě 0–15 let

→ Rodič – dítě 15–18 let

Pro právnické osoby

→ Statutární orgán právnické osoby

→ Fyzická osoba jako Podnikající fyzická osoba.

Kromě toho začne postupné automatizované plnění daty z Registru osob, Registru obyvatel, Evidence obyvatel a Cizineckého informačního systému.

 

Musí úřad využívat ReZa?

Nemusí dle zákona o ReZa. Nicméně každá osoba má podle platného právního řádu právo nechat se zastupovat při jednání s veřejnou správou. „Pokud úřad poskytuje digitální služby prostřednictvím svého portálu, zřejmě nepotěší občany, když jim toto právo neumožní naplnit,“ na druhou stranu říká Petr Tiller.

 

Jak to bude fungovat občanům?

Implicitní oprávnění k zastupování si občané načtou automaticky. Nemusí a ani nemůžu evidovat plnou moc typu „jsem rodič“. Na Portálu občana se přihlásí pomocí identifikačních prostředků elektronické Identity občana nebo pomocí datové schránky a najdou nabídku sestavit plnou moc pro nabízené služby. Vyplní a sdělí tomu, kdo ho má zastupovat. Ten po přihlášení může udělenou plnou moc okamžitě využívat. Po přihlášení na Portálu občana navíc uvidí přehled všech evidovaných oprávnění – implicitní i explicitní.

 

Projekt se bude dál vyvíjet

Projekt Registru zastupování se bude vyvíjet až do roku 2027. „Počítáme s tím, že na Portálu občana budeme připojovat další šablony, podporovat úřady s realizací šablon a doplňovat údaje,“ nastiňuje závěrem další služby Petr Tiller z Digitální a informační agentury. ■

 

Rady pro úřady provozující svůj portál aneb s čím by měly začít

→ Revize procesů podporovaných portálem a určení, které z nich je možné využívat v zastoupení.

→ Revize ohlášení služeb a úkonů v RPP, zda lze podle popisu sestavit smysluplné oprávnění k zastupování (jasné úkony, nechybí nějaký úkon atd.).

→ Definice šablony/šablon pro explicitní oprávnění k zastupování ve spolupráci s agenturou – dokument popisující šablonu a její „naklikání“ v AIS ReZa.

→ Rozhodnout, zda bude realizováno lokální řešení, či pouze ad-hoc práce s centrálním řešením.

→ Upravit svůj portál a případně vystavět lokální řešení.

→ Na přepážce – může se stát, že zákazník na přepážce bude chtít uplatnit své oprávnění k zastupování podle zveřejněných šablon – pro úředníky bude dostupné uživatelské rozhraní AIS ReZa, kam se bude moci přihlásit přes JIP/KAAS (CAAIS) a vyhledat potřebné oprávnění.

 

Datum vložení: 6. 6. 2024 12:44

Časopis Veřejná správa

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru