Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Registrace a termíny Proklientského školení zaměstnanců veřejné správy

proklientské školení

Proklientské školení zaměstnanců veřejné správy

Ministerstvo vnitra České republiky v květnu zahajuje nový vzdělávací program zaměřený na zvýšení klientsky orientovaného přístupu úředníků ve veřejné správě. Tento program, připravený s ohledem na potřeby dnešní doby, je navržen tak, aby podpořil efektivní a přívětivou komunikaci mezi úředníky a občany při vyřizování jejich požadavků.

S rozvojem moderní společnosti se mění i požadavky na veřejnou správu. Kvalitní a respektující komunikace je základním prvkem důvěry a úspěchu ve vztazích s občany. Tento ambiciózní vzdělávací program má za cíl vytvořit prostředí, kde bude každý občan cítit, že jeho potřeby jsou skutečně slyšeny a respektovány.

Vzdělávací program se zaměřuje na front-office úředníky územních samosprávných celků a státní zaměstnance, kteří jsou v každodenním kontaktu s občany. Obsahuje komplexní školení, které zahrnuje témata jako je komunikace a etika, zvládání náročných situací a stresu, budování firemní kultury v organizacích veřejné správy a také se zaměřuje na rozvoj praktických dovedností v oblasti klientského přístupu.

Klíčová témata vzdělávacího programu zahrnují:

  1. Role úředníka a klientský přístup: Účastníci získají hlubší pochopení role úředníka, jak s empatií komunikovat s občany a naučí se budovat respektované vztahy s klienty s důrazem na jejich potřeby a řešení.
  2. Komunikační strategie: Účastníci si prohloubí schopnost aktivně naslouchat, správně interpretovat požadavky klientů a jasně formulovat své myšlenky, aby minimalizovali možnost nedorozumění.
  3. Nekomfortní a náročné situace: Účastníci se naučí řešit citlivé situace, jako je práce s emocemi a řešení konfliktů s občany, s cílem nalézt pozitivní řešení a oddělit problém od člověka.

Tento vzdělávací program je navržen tak, aby účastníci získali nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti nácvikem konkrétních modelových situací. Kurzy probíhají po celé České republice - ve všech krajských městech a vybraných okresních městech. Pro zapojení se do kurzu, je třeba se registrovat na webu programu, kde je možné zjistit více informací ohledně volných míst v jednotlivých regionech.

První kurzy budou zahájeny v květnu 2024 a poběží do podzimu 2025.

REGISTRACE možná přes odkaz https://www.motivp.cz/MVCR-ZVYSENI-KLIENTSKY-ORIENTOVANEHO-PRISTUPU-ZAMESTNANCU-VE-VEREJNE-SPRAVE/


Termíny kurzů květen - červen k dispozici ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 487.17 kB 

Termíny kurzů červenec - srpen k dispozici ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 976.64 kB

loga

Realizováno v rámci projektu Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využití principů „evidence-informed“ při rozhodování ve veřejné správě, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_040/0007962. Projekt je financován z prostředků Evropské unie – Next Generation EU, Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility)

Přílohy

Plakátek termíny květen, červen MVČR (1).pdf

Plakátek termíny květen, červen MVČR (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 487,17 kB

terminy červenec srpen.pdf

terminy červenec srpen.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 976,64 kB

O nás

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru