Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 (Koncepce) je strategickým materiálem, definujícím rozvoj veřejné správy v nadcházejícím desetiletí, tj. od roku 2021 do roku 2030. Její zpracování je uloženo usnesením vlády č. 680/2014 ze dne 27. srpna 2014 Typ: PDF dokument, Velikost: 62.06 kB ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu.

Zastřešující vizí koncepce je zvýšení pro-klientské orientace veřejné správy, a to mimo jiné za účelem zvýšení prosperity ČR a zvýšení kvality života jejích občanů. Dosažení vize je podmíněno naplněním celkem pěti strategických cílů, zaměřujících se na zvýšení kvality a dostupnosti služeb, veřejné správy, zlepšení fungování systému veřejné správy i jednotlivých institucí, zvýšení kompetence lidských zdrojů či zlepšení informovanosti a usnadnění participace občanů. Nosnými tématy Koncepce jsou např. vytvoření nového kompetenčního zákona, změna struktury výkonu přenesené působnosti, vytvoření inovačního systému ve veřejné správě či posílení analytických kapacit a rozhodování na základě faktů a jejich kritického zhodnocení (evidence-informed).

Koncepce byla vládou ČR schválena usnesením č. 562 ze dne 25. května 2020 a bude realizována ve spolupráci s dalšími resorty, které budou v rámci ní realizovat své aktivity. Konkrétní způsob implementace bude určen Akčními plány, z nichž první dva budou tříleté, poslední Akční plán pak čtyřletý. První Akční plán na léta 2021-2023 byl vládě ČR předložen ke schválení spolu s dokončenou Koncepcí.

Koncepce jak z časového, tak i tematického hlediska plynule navazuje na Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 - https://www.mvcr.cz. Je navržena tak, aby respektovala Metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj - https://mmr.gov.cz – Typologie strategických a prováděcích dokumentů, stejně jako hlavní doporučení Metodiky přípravy veřejných strategií - https://mmr.gov.cz.

Koncepce reflektuje zásadní strategické materiály národní úrovně, jako je Strategický rámec ČR 2030 - https://www.cr2030.cz/, Národní koncepce realizace politiky soudržnosti pro období po roce 2020 či každoročně zpracovávaný Národní program reforem, ale i evropské úrovně, jako je např. Bílá kniha o budoucnosti Evropy - https://commission.europa.eu/index_cs.

koncepce veřejné správy

Ke stažení:

Více informací a další materiály (vč. akčního plánu) ke stažení na: https://www.mvcr.cz/clanek/koncepce-klientsky-orientovana-verejna-sprava-2030.aspx

logo-1

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru