Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Pracovní skupina pro inovace

Pracovní skupina pro inovace (PSI) byla ustavena na základě usnesení RVVS č. 8/30 o činnosti MV ve vztahu k inovacím ve veřejné správě, a to zejména za účelem diskuse nad inovacemi ve veřejné správě, nad postupem zpracování analýzy, stejně jako nad testováním vybraného problému za použití vhodného nástroje. Pracovní skupina má rovněž sloužit k šíření best practice, zlepšování povědomí o inovacích i zvyšování povědomí o dění na platformě Observatoře pro inovace ve veřejném sektoru. PSI zahájila svou činnost na konci roku 2019. Prvního jednání PSI se zúčastnili zástupci resortů i územních samosprávných celků, stejně jako vybraní odborníci z akademického a soukromého sektoru. Koordinátorem PSI je Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra.


Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru