Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Měření a hodnocení VS

Měření a hodnocení veřejné správy

Za účelem kontinuálního zlepšování fungování veřejné správy je klíčové, aby byly identifikovány konkrétní problémové oblasti. Za tímto účelem je nutné veřejnou správu pravidelně monitorovat a měřit její výkon a dosahování žádoucích trendů, což je úkolem systému měření a hodnocení veřejné správy. Systém měření a hodnocení byl nastaven a začal měřit veřejnou správu již v roce 2017 resp. 2018. Jeho zmodernizovaná verze byla schválena v roce 2020 usnesením vlády č. 700/20.
Konstrukce aktualizovaného systémuměření a hodnocení veřejné správy

Nový systém měření a hodnocení veřejné správy se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou Výroční zpráva o stavu veřejné správy za daný kalendářní rok a výkonový datový set.

Systém měření a hodnocení


Výroční zpráva o stavu veřejné správy

Výroční zpráva o stavu veřejné správy se každoročně předkládá pro informaci vládě v termínu do konce června. Věnuje se publikování vybraných statistik správních činností, financování veřejné správy, stavu eGovernmentu, lidskému potenciálu ve veřejné správě, přehledu novinek a zásadních témat daného roku, které jsou spjaté s veřejnou správou. Jejím cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o aktuální podobě a fungování veřejné správy. Zároveň má sloužit i vládě, která jejím prostřednictvím získává informace o stavu veřejné správy a zásadních tématech roku.


Datový set

Datový set je souborem vybraných indikátorů, které vypovídají o výkonu veřejné správy a znázorňují žádoucí trendy. Vývojové trendy, kterých by veřejná správa v ČR měla dosahovat, vyplývají z nového strategického materiálu rozvoje veřejné správy, konkrétně z koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Vizí Koncepce je dosáhnout do roku 2030 maximální pro-klientské orientovanosti, zvýšit kvalitu života obyvatel i prosperitu ČR. Datový set cíle Koncepce reflektuje a pohlíží jejich optikou na hodnocení výkonu veřejné správy.

Indikátory odpovídají jednotlivým žádoucím vývojovým trendům, které jsou rozděleny do celkem šesti oblastí. Těmito oblastmi jsou služby veřejné správy, transparentnost veřejné správy, komunikace a participace občanů, hospodaření státu a územních samosprávných celků, management a právní prostředí. Oblasti jsou doplněny indikátory mezinárodního srovnání, které umožňují porovnávat postavení ČR vůči ostatním zemím.

složení datasetu

U každého indikátoru datového setu bude k dispozici vývojová křivka znázorňující vývoj hodnoty indikátoru od roku 2018 v případě, že byla hodnota měřena. U indikátorů, které byly do systému zařazeny nově, bude vývojová křivka k dispozici až v hodnocení za rok 2021. Následně bude vykazován vývoj jednotlivých oblastí, a to prostřednictvím tzv. rozvojového indexu. Celkem tak bude vytvořeno šest rozvojových indexů.

Takto nastavený systém měření a hodnocení veřejné správy bude veřejnosti k dispozici od roku 2021.
Analytický podklad pro nastavení systému měření a hodnocení veřejné správy:

Původní systém měření a hodnocení:

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru