Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Deklarace OECD

Systémová tvorba inovací ve veřejné správě je aktuálně jednou z klíčových a strategických funkcí organizací veřejného sektoru, jako takovou ji proto musí rozvíjet i veřejná správa v České republice. Na mezinárodní úrovni byl tento závazek stvrzen mimo jiné podpisem tzv. Deklarace o inovacích ve veřejném sektoru (The Declaration on Public Sector Innovation), která byla dne 22. května 2019 přijata 35 členskými státy OECD, stejně jako dalšími nečlenskými státy.

Deklarace OECD k inovacím ve veřejném sektoru

Deklarace potvrzuje sdílený pohled signatářů na to, jak podporovat, zlepšovat a rozšiřovat inovace tak, aby byly státy schopny reagovat na široké spektrum nových výzev a příležitostí. Vnáší proto do oblasti inovací systémové prvky, jako je 5 společných principů či společný jazyk, které mohou členským státům napomoci v rozvoji a dalším pozvednutí jejich vlastních přístupů k tvorbě a řízení inovací.

Deklarace OECD k inovacím ve veřejném sektoru - 5 zásad

Za účelem dalšího šíření systémového inovativního přístupu ve veřejné správě připravilo Ministerstvo vnitra český překlad uvedené Deklarace. Ten je, stejně jako anglický originál, k dispozici níže. Jaká je praktická využitelnost uvedené Deklarace, a jaké nároky klade na jednotlivé subjekty veřejné správy, tj. politické reprezentanty, manažery i zaměstnance veřejné správy, se lze dozvědět na následujícím letáku:

Jak mohou lidé deklaraci využít?

 

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru