Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Systém eSeL

Projekt eSeL je provázané, komplexní a sofistikované digitální řešení, které přináší revouci do práce s legislativou. Představuje účinný nástroj pro její tvorbu, zpracování a využití.

Cíl projektu:

  • Cílem je zajistit zvýšení dostupnosti a srozumitelnosti platného práva a zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti jeho tvorby. Klíčovým aspektem je úplné znění předpisu jako základ legislativní práce i právně závazné podoby předpisu.
  • V rámci iniciativy vznikla řada robustních nástrojů, které budou postupně nasazovány do provozu v průběhu roku 2024
  • Byla pořízena kompletní elektronická báze zákonů, mezinárodních smluv a úředních listů, která bude aktualizována a bezúplatně sdílena digitálními prostředky.

Co je e-Sbírka?

e‑Sbírka je moderní digitální platforma, která poskytuje snadný přístup ke všem právním předpisům ČR. Nabízí vyhledávání, mobilní i desktopovou verzi, průběžné aktualizace a platná i minulá znění zákonů. Další informace naleznete na naší podstránce. Součástí je také propojení na evropské právo a slovník právních pojmů CzechVoc.

Co je e-Legislativa?

e‑Legislativa je revoluční platforma pro tvorbu, projednávání a vyhlašování právních předpisů. Zajišťuje větší transparentnost a efektivitu všech fází legislativního procesu a nabízí přehled aktuálně probíhajících legislativních procesů.

e‑Legislativa bude zaváděna mezi uživatele postupně v několika krocích během roku 2024.

Webové stránky projektu zakony.gov.cz


První informační setkání k asistovanému testování systému ESEL

20. 3. 2024

Na první informační schůzce byly prezentovány základní informace o projektu e-Sbírka a e-Legislativa, hlavní cíle a kontext projektu, projektoví manažeři a harmonogram testování projektu.

Prezentace z představení projektu je zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.61 MB

Úvodní školení k asistovanému testování systému eSeL

27. 3. 2024

Na tomto jednání byly prezentovány zejména přístupy do systému, plán etap testování a seznámení se s vlastním prostředím celého systému.

Prezentace ze školení je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.02 MB.

Asistované testování ETAPA 1 - úvodní workshop

2. 4. 2024

Na tomto workshopu bylo představeno testovací prostředí a praktická práce s legislativními dokumenty

Asistované testování ETAPA 1 - workshop vyhodnocení

4. 4. 2024

Na tomto workshopu bylo prezentováno zejména vyhodnocení 1. etapy testování a řešení technických nedostatečností systému.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.18 MB.

Asistované testování ETAPA 2 - workshop

8. 4. 2024

Na tomto workshopu byl prezentován pricip a struktura dalších workshopů a zároveň praktická ukázka vypořádání připomínkového řízení.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 961.15 kB.

Asistované testování ETAPA 2 - workshop vyhodnocení

11. 4. 2024

Na tomto workshopu proběhlo zejména vyhodnocení všech námětů a připomínek zaslaných na dodavatele, řešení chyb při přihlašování v různých operačních systémech a praktické ukázky ze systému.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 961.65 kB.

Asistované testování ETAPA 3 – workshop

15. 4. 2024

Na tomto workshopu byla prezentována praktická ukázka funkcionality pozměňovacích návrhů

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 966.71 kB.

Asistované testování ETAPA 3 - workshop

18. 4. 2024

Na tomto workshopu byla prezentována zejména funkcionalita pozměňovacích návrhů pro Senát a funkčnost návrhu na zamítnutí pozměňovacích návrhů v Parlamentu ČR a v Senátu.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 944.25 kB.

Asistované testování ETAPA 4 - workshop

22. 4. 2024

Tématem workshopu byl offline editor a tvorba návrhu zákona o státním rozpočtu.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 944.25 kB.

Asistované testování

25. 4. 2024

Na tomto jednání byla prezentována podstata e-Sbírky a e-Legislativy

Prezentace z jednání je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 2.98 MB.

Asistované testování - workshop

25. 4. 2024

Tématem workshopu byl editor e-Legislativy a delegace.

Prezentace z workshopu je ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 925.31 kBzde Typ: PDF dokument, Velikost: 3.95 MB.

Asistované testování - Workshop

23. 5. 2024

Tématem workshopu byl editor e-Legislativy a pozměňovací návrhy.

Prezentace z workshopu je ke stažení ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 957.7 kB

Asistované testování - Workshop

6. 6. 2024

Tématem školení byla tvorba vyhlášky.

Prezentace z workshopu je ke stažení ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 948.1 kB

 

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru